Doğumdan itibaren her çocuk, bilgili ve bilinçli yetişkinler tarafından sunulan, etkili ve çeşitli deneyimler içeren, kapsamlı ve yüksek kaliteli erken çocukluk eğitiminden yararlanma hakkına sahiptir.

Üye Ol

25 yıllık bilgi ve alan deneyimimizle, çocuklarımızın yaşamlarını şekillendiriyoruz.

Pedagojik danışmalık, müfredat, mesleki gelişim ve aile katılımı hizmetlerimizle çocukların kapsamlı ve yüksek kaliteli erken çocukluk eğitimini deneyimlemelerini sağlıyoruz.

Üye Ol

Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları

Araştırma ve geliştirme çalışmalarımız, erken çocukluk alanında yaptığımız tüm çalışmalarımızın ve tüm programlarımızın başlangıcının, süreçlerinin ve çıktılarının değerlendirilmesi ve geliştirilmesi, sürdürebilirliğinin ve kalite güvencesinin sağlanmasında çok önemli bir rol oynamaktadır.

Her zaman bilimsel bilgiyi takip etmek, güncel literatürü taramak, gözlem ve ihtiyaç analizi yapmak, akılcı görüşe sahip olmak ve sorgulayıp dönüşümlü düşünmek ilke edindiğimiz becerilerdir böylelikle özgün çözümler ve fikirler üretiriz.

Erken çocuklukta çocukların potansiyellerini gerçekleştirmeleri ve gelişmelerinde, öğrenmelerine yaklaşımımızın anahtar rol oynar. Doğru beyin gelişimini kolaylaştıran üç temel faktör şunlardır: çevre kalitesi, etkileşim kalitesi ve öğretmen kalitesi.

Müfredat

Araştırmaya dayalı bir erken çocukluk müfredatı, çocukların nasıl geliştiği ve öğrendiği konusundaki araştırmalarla tutarlıdır. Çocukların öğrenmesini ve gelişmesini desteklediğini gösteren zengin içerik ve öğretim uygulamaları sağlar. İçerik geliştirme sürecinde güncel literatürü takip ediyoruz. Tüm aşamalarda uluslararası mecraların kabul ettiği gelişimsel göstergelerden ve yöntemlerden faydalanıyoruz.

Neşeli Oyun Atölyeleri
Neşeli Başlangıç Programı
Neşeli Anaokulu Programı

Mesleki Gelişim

Erken çocukluk eğitimcilerine yatırım yapmak, erken çocukluk eğitimini geliştirmek için seçebileceğimiz en iyi yoldur. Olumlu ilişkiler eğitimde kalitenin merkezinde yer alır. Mesleki gelişim alanındaki çalışmalarımızda, öğretmenin sınıftaki rolü ile çocuklara ve eğitime yaklaşımlarını geliştirirken bilimsel verilerle destekliyoruz. Uygulamalarımızı oluştururken güncel literatürü inceliyoruz. İhtiyaç analizi yapıyoruz. Tüm süreci bilimsel temelli tekniklerle kurguluyoruz.

Eğitim ve Atölye Çalışmaları
Denetim ve Değerlendirme Çalışmaları
Bilgilendirme Çalışmaları

Aile Katılımı

Erken çocukluk gelişimi, çocuk ile hiç durmadan değişen dünyadaki insanlar ve nesneler arasındaki sürekli etkileşim sürecidir. Ev, topluluk, kurum ve kültür düzeylerindeki etkileşim, çocuktan farklı uzaklıklarda meydana gelseler de, bu çevreler, çeşitli şekillerde gelişim sürecini etkiler. Büyüme ve gelişim üzerinde gerçek ve kalıcı iyileştirmeleri amaçlayan kapsamlı bir çocuk bakım ve gelişim programı, bu farklı çevrelerin her birinde işleyecek şekilde tasarlanmalıdır.

Programa çocuğun gelişiminin gerçekleştiği en yakın çevre olan aileyi katmak, onlara güç vermek anlamına gelir. Biz de bu fikirden yola çıkarak aile üyelerine yönelik destekleme ve bilgilendirme çalışmalarımız ile ailelere katkı sağlıyoruz.

Ebeveyn Atölyeleri
Online Bilgilendirme Seminerleri
Bilgi Merkezi