Biz eğitimde başarının, yüksek kalite ve yenilikçi düşünme biçimi ile sağlandığına inanıyoruz. Yaptığınız işin her aşamasında kaliteyi önemsiyorsanız doğru yerdesiniz.

Pedagojik Danışmanlık Hizmetleri

Okul Kurulumu Danışmanlığı

Biz eğitimde başarının, yüksek kalite ve yenilikçi düşünme biçimi ile sağlandığına inanıyoruz. Yaptığınız işin her aşamasında kaliteyi önemsiyorsanız doğru yerdesiniz. Okulunuzun kuruluş aşamasından başlayalım:

Fikir aşamasından itibaren yanınızda yer alırız. Okul konseptinin oluşturulmasından yaklaşımına kadar belirlenmesi süresince işbirliği yaparız.

Fiziksel alanın tasarlanmasından, veli iletişim stratejilerinin belirlenmesine kadar kurulumun her aşamasında birlikte çalışır; tüm aşamaların pedagojik uygunluğunu sağlarız.

Çocuklar için maksimum seviyede güvenli, sağlıklı ve uygun bir okul ortamı oluşturmanızın garantisini veririz.

Fiziksel Alan Düzenlemesi

Yaratıcı ve Merak Uyandırıcı Mekan Tasarımı

Bir eğitim kurumunda çocukların öğrenmelerinde öğretmenler kadar rol oynayan fiziksel alanı üçüncü öğretmen olarak görürüz. Tasarladığımız tüm ortamları çocuklar için merak uyandırıcı, manipüle edilebilir, hareket sağlayan hale getiririz. Bir öğrenme ortamı keşif yapmak için fırsatlar sağladığında, çocukların tüm gelişim alanlarını destekler. Çocukların ihtiyaçlarına ve gelişimlerine uygun olarak tasarlanan alanlar çocukların bağımsız hareket edebilmelerini sağlar.

 • Öğrenme ortamlarının kalite standartlarına göre koşullarının düzenlenmesi
 • Öğrenme ortamlarının kalitesinin standartlara göre değerlendirilmesi
 • Oyun alanı ve bahçe düzenleme
 • Oyun alanı ve bahçe dönüştürme
 • EARLY CHILDHOOD FACILITIES DESIGN STANDARDS AND GUIDELINES, Government of South Australia
 • A Guide to Better Preschool Toilet Design, Maintenance and Education
 • EN 1729 Mobilya – Eğitim kurumları için sandalyeler ve masalar
 • EN 1176 Oyun Alanı ve Ekipmanları
 • Handbook for Public Playground Safety, S. Consumer Product Safety Commission
 • Guidelines for School Playgrounds, State Government Victoria

Okul Yönetimi Danışmanlığı

Anaokullarında sürüdürülebilir ve güçlü bir sistem kurulabilmesi için; onların yönetimsel ve eğitim sistemlerinin amaçlara ulaşılıp ulaşılmadığını kontrol eden, gelişimleri ve değişimleri izleyen ve denetleyen buna paralel olarak da okullarda yürütülen eğitim faaliyetlerini geliştiren bir kurguya ihtiyaç vardır. Okullarda eğitimin ne derece etkili ve verimli olduğu bu kurguyla anlaşılabilir.

Neşeli Fikirler, okul yönetimi, eğitimciler ve ebeveynler ile güçlü ve güvenli ilişkiler kurmak için denetim sağlar. Uzman desteği ile kurumunuzun amaçlarına ulaşması ve gelişmesi için öğretmen ve yönetici denetimleri, eğitimciler için koçluk çalışmaları ve veli memnuniyet ölçümleri gibi çalışmalar tasarlar ve uygular.

Eğitim Programları

Bir çocuk için eğitim, ilgi, ihtiyaç ve isteklerine uygun tasarlanmış, bir keşif ve öğrenme sürecidir. Doğaları gereği, çocuklar en iyi deneyimleyerek ve oynayarak öğrenir. Çevreleri ile iletişim kurarak, etkileşimlerde bulunarak, hayal kurma içgüdülerini ve yaratıcılıklarını kullanarak, dünya ile ilgili anlam oluştururlar. Yetişkinlerin rolü çocukların gelişimlerini en üst seviyeye çıkartmak için uygun ortamlar yaratmak ve çeşitli öğrenme fırsatları sunmaktır.

Neşeli Anaokulu Programı

36-70 Aylık çocuklar için geliştirilmiş bir eğitim programıdır. Neşeli Anaokulu Programı çocukların doğal meraklarından yola çıkarak etkin öğrenme yoluyla gerçek deneyimler yaşamalarını sağlar. Böylelikle çocukların zihinsel, sosyal, duygusal ve fiziksel gelişimleri desteklenir. Programın amacı çocukların mutlu ve güvende oldukları bir ortamda 21 yy. beceri, tutum, değer ve davranışlarını geliştirmek; hayat boyu öğrenenler olmaları konusunda teşvik etmektir.

36-70 aylık tüm çocuklar için aktif öğrenme felsefesi ile hazırlanmış 9 Temadan oluşmaktadır. Öğrenme süreçlerinin tamamı ilgi çekici, merak uyandırıcı, ilgili, zorlayıcı ve anlamlı olmasını amaçlayan disiplinler üstü yaklaşıma sahiptir.

Neşeli Başlangıç Programı

24-36 yaş grubu için hazırlanmış eğitim programıdır. Çocukların doğal meraklarından yola çıkarak etkin öğrenme yoluyla gerçek deneyimler yaşamalarını sağlar. Böylelikle çocukların zihinsel, sosyal, duygusal ve fiziksel gelişimleri desteklenir. Program dahilinde aktif öğrenme felsefesi ile hazırlanmış toplam 18 tema bulunmaktadır. Her tema için öğretmen el kitaplarında öğrenme deneyimi detayları, duyusal oyun istasyon çalışmaları yer almaktadır.

Neşeli Oyun Atölyeleri

18-24 aylık çocuklar için hazırlanmış ebeveyn katılımlı atölye programıdır. Program dahilinde 48 adet süresi 90 dk olan atölye içeriği yer almaktadır. Programa katılım ebeveynli ve ebeveynsiz gruplarda sağlanabilir. Her bir atölyenin akışı şu şekildedir:

Ebeveyn-çocuk çemberi
Hikaye ve/veya grup oyunu

Duyusal oyun / Sanat / Kraft aktivitesi
Serbest oyun

Ebeveyn-çocuk kapanış çemberi

Neşeli Sınıflar Eğitim Materyalleri

 • Temel Sınıf Seti
 • Geniş Sınıf Seti

Mesleki Gelişim

Atölye ve Seminerler

Olumlu ilişkiler kalitenin merkezinde yer alır. Özellikle erken çocukluk eğitimcilerine yatırım yapmak, erken çocukluk eğitimini geliştirmek için seçebileceğimiz en iyi yoldur. Biz de bu yolda tamamı atölye ve çalıştay biçiminde düzenlenen mesleki gelişim eğitimleri tasarlıyoruz. Eğitimlerimizin tamamında “yaklaşım ve aktif öğrenme” odaklı süreçler tasarlıyoruz. Teknolojiyi kullanıyoruz. Online eğitimlerimizle Türkiye’nin her yerindeki eğitimcilere ve ailelere ulaşıyoruz.

 • Okul Öncesinde GEMS’i Yorumlamak – Fen ve Matematikte Muhteşem Keşifler

 • Aktif Öğrenme Temelli Uygulama Örnekleri

 • Öğrenme Stilleri

 • Hikayeler ve Günlük Materyallerle Okuma-yazma Becerilerini Desteklemek

 • Farklılaştırılmış Öğrenme Deneyimleri Tasarlamak

 • Sınıf Etkileşimleri ve Pozitif Öğrenme Ortamları Yaratmak

 • Etkin ve Etkili Öğrenme Deneyimleri Kurgulamak

 • Cebimdeki Hikayeler

 • Planlama-Uygulama-Değerlendirme Döngüsünde Bloom’un Taksonomisinin Gücü

 • Sınıf Yönetimi İçin Sihirli Formüller

 • Etkili Veli İletişimi için İpuçları

Uygulama & Değerlendirme & Raporlama

Yıl boyunca öğretmenlerin sınıf içi uygulamaları çeşitli yollarla denetim altına alınır. Bu yollardan bazıları sınıf ziyaretleri, online değerlendirme toplantıları, yazılı geribildirimlerdir. Böylece okul içinde tüm yaş gruplarındaki eğitim kalitesinin ortaklaşması sağlanır. Aynı zamanda yapılan değerlendirmeler yönetime sözlü ve/veya yazılı olarak raporlanır.

Bilgilendirme Çalışmaları

Erken çocukluk alanındaki güncel bilgileri takip ediyoruz. Sosyal medya’da postlar ve e-posta aracılığıyla bültenler biçiminde tüm üye okullarımızla paylaşıyoruz. Düzenli bilgilendirme çalışmaları yürütüyoruz.