Bir çocuk için eğitim, ilgi, ihtiyaç ve isteklerine uygun tasarlanmış, bir keşif ve öğrenme sürecidir. Doğaları gereği, çocuklar en iyi deneyimleyerek ve oynayarak öğrenir.

Çevreleri ile iletişim kurarak, etkileşimlerde bulunarak, hayal kurma içgüdülerini ve yaratıcılıklarını kullanarak, dünya ile ilgili anlam oluştururlar. Yetişkinlerin rolü çocukların gelişimlerini en üst seviyeye çıkartmak için uygun ortamlar yaratmak ve çeşitli öğrenme fırsatları sunmaktır.

Birey olarak saygı gördükleri bir ortamda olduklarında tüm çocuklar, özgüvenli, düşünen, sorgulayan, araştıran ve hayat boyu öğrenenler olurlar. “Öğretici”likten çıkıp güncel bilimsel araştırmaları takip eden, düşünen ve sorgulayan, farklılıklara saygı duyan ve kapsayan rehberler olmak için tutku ve motivasyona sahip olmaları için çocukların hayatında rol alan tüm yetişkinlerin gelişimlerini destekleyici çalışmalar yürütüyoruz.

Vizyonumuz

Eğitimde fırsat eşitliğini temel alarak ülkenin her köşesindeki okul öncesi kurumlarına ulaşmak ve çocukların İlgilerini takip ederek yeteneklerini en üst seviyeye çıkartacakları yüksek kaliteli bir eğitim sistemi sunmak.

Misyonumuz

Çocukların doğuştan sahip olduğu  “deneyimleyerek öğrenme” özelliğine odaklanarak okul öncesi eğitim kurumlarının,  fiziksel alanlarını, eğitim-öğretim programlarını ve öğretmen yaklaşımlarını oluşturmalarına ve geliştirmelerine rehberlik etmek.

Değerlerimiz

  • İfade özgürlüğü; çocukların kendisini sözel olarak ifade etmesinin yanısıra resim, dans, müzik, beden gibi çeşitli yollarla ifade etme isteklerine fırsat vermek.

  • Demokrasi;  çocukların, tüm  bireylerin duygu ve düşüncelerinin gözetildiği ortamlarda yaşamalarını sağlamak.

  • Farklılıklara saygı; öncelikle çocuğun kendi farklılıklarını severek, kendisinden farklı düşünen ve farklı hissedenlere saygı duymalarınını desteklemek.

  • Doğaya uyum; çocukların ve öğretmenlerin, dünyanın bitkiler ve hayvanlarla birlikte yaşadığımız bir yer olduğu bilincine ulaşmasını sağlamak.

  • Bilimsel yaklaşım; çocukların, gelişimini desteklemede rol alan tüm yetişkinleri araştırmaya, güncel verileri takip etmeye ve pratiğe dönüştürmeye teşvik etmek.

  • Paylaşma ve yardımlaşma; çocukların, çevresindeki canlılarla paylaşacağı ve yardımlaşacağı projelere katılımına destek olmak. Kendi yardımlaşma projelerini yaratmalarına fırsat  sağlamak.

Ekibimiz

Canan Gürşen Tayanç

Eğitim Danışmanı & Okul Öncesi Öğretmeni & Üstün Yeteneklilerin Eğitimi Uzmanı. 2016’dan beri Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü’nde 4. Sınıflara Uygulama Bölüm Dersi’ni vermektedir. Üstün Yetenekli Öğrencilerin Eğitimi alanında yüksek lisansını tamamlamıştır.

Özgeçmiş

Senem Han Uysal

Eğitim Danışmanı & Okul Öncesi Öğretmeni & Yetişkin Eğitimi Uzmanı. Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde Yetişkin Eşitimi alanında “Okul Öncesi Dönemde Çocuğu Olan Ailelerin Eğitim İhtiyaçları” üzerine çalışmalarını tamamlamıştır.

Özgeçmiş

Dilara Erdoğan

Hilal Albayrak

Ebru Köse