Doğumdan itibaren her çocuk, bilgili ve bilinçli yetişkinler tarafından sunulan, etkili ve çeşitli deneyimler içeren, kapsamlı ve yüksek kaliteli erken çocukluk eğitiminden yararlanma hakkına sahiptir. Yüksek kaliteli okul öncesi programlarına katılan çocukların, okul ve hayat başarısı diğerlerine göre önemli derecede yüksek olur.

Günümüzün değişen ihtiyaçlarına ve kültürümüze mükemmel uyum sağlayan uluslararası standartlardaki eğitim modeli ile tanışın.

Üye Okul Bulun
Üye Okul Bulun
Bize Katılın
Bize Katılın

Araştırma ve geliştirme çalışmalarımız, erken çocukluk alanında yaptığımız tüm çalışmalarımızın ve tüm programlarımızın başlangıcının, süreçlerinin ve çıktılarının değerlendirilmesi ve geliştirilmesi, sürdürebilirliğinin ve kalite güvencesinin sağlanmasında çok önemli bir rol oynamaktadır.